Dứa Queen, thứ cây vừa lạ vừa quen, cho cơ hội chuyển đổi cơ cấu cây trồng rất hiệu quả ở Mường La

Có khả năng thích ứng với điều kiện thời tiết nóng ẩm, đất dốc của các xã dọc lòng hồ Sông Đà, cây dứa Queen được kỳ vọng là cây trồng mới giúp người dân huyện Mường La (Sơn La) có thêm lựa chọn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng mới, nâng cao thu nhập.

Người dân vùng cao chuyển đổi cây trồng cho thu nhập cao