Chọn trồng cây bán nhiều tiền, người vùng cao Quảng Ngãi nỗ lực “nâng sao” sản phẩm OCOP

Không những đưa nhiều giống cây ăn trái mới, có giá trị kinh tế cao về trồng; thời gian gần đây, từ sự hỗ trợ của cấp ngành địa phương và tỉnh, người dân miền núi Quảng Ngãi đã nỗ lực “tăng sao” cho sản phẩm OCOP và nâng cao thu nhập cho bản thân và cộng đồng.

Chọn trồng cây bán nhiều tiền, người vùng cao Quảng Ngãi nỗ lực “nâng sao” sản phẩm OCOP