Nguyên tắc “vàng” nào bảo vệ khu nuôi trồng thủy sản trước khi bão Conson đổ bộ?

Theo Trung tâm Dự bão KTTV quốc gia, sau khi đi vào Biển Đông, bão Conson tiếp tục mạnh thêm và sẽ di chuyển vào khu vực miền Trung nước ta. Để bảo vệ khu nuôi trồng thủy sản khu vực này trước khi bão Conson đổ bộ bà con cần tuân thủ những nguyên tắc vàng dưới dây.

Clip: Hướng dẫn bảo vệ khu nuôi trồng thủy sản trước khi bão Conson đổ bộ