Nhãn Sông Mã: Khát vọng vươn ra thị trường thế giới

Từng bước nâng cao chất lượng, tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm…, nhãn Sông Mã (Sơn La) đã và đang được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng. Qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho những người nông dân huyện vùng cao biên giới này.

Nhãn Sông Mã: Khát vọng vươn xa