Nhọc nhằn nghề khí tượng thủy văn ở nơi "3 không" của Bắc Kạn

Không điện, không đường bộ, không nước sạch, đã nhiều năm nay, các cán bộ, nhân viên Trạm Thủy văn Đầu Đẳng đặt ở khu vực sông Năng (huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) phải tự khắc phục khó khăn để luôn đảm bảo cung cấp thông tin về Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn.

Nhọc nhằn nghề khí tượng thủy văn ở nơi "3 không" của Bắc Kạn

Đã nhiều năm nay, các cán bộ, nhân viên Trạm Thủy văn Đầu Đẳng đặt ở khu vực sông Năng (huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) phải đối diện và khắc phục "3 không": Không điện, không đường bộ, không nước sạch. Khó khăn là vậy, nhưng các cán bộ của Trạm Thủy văn Đầu Đẳng hằng ngày vẫn đảm bảo cung cấp thông tin khí tượng thủy văn cho Hồ thủy điện Na Hang (tỉnh Tuyên Quang) và Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn.