Chuyển động Nhà nông 24/3: TP. HCM sẽ thả 44.000 con cá lăng tái tạo nguồn lợi thủy sản

TP. HCM sẽ thả 44.000 con cá lăng tái tạo nguồn lợi thủy sản; Bất chấp cảnh báo, người nuôi tôm Đồng Tháp Mười vẫn tăng diện tích; Việt Nam có 7 sản phẩm thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc… là những tin chính trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 24/3: TP. HCM sẽ thả 44.000 con cá lăng tái tạo nguồn lợi thủy sản

Chuyển động Nhà nông 24/3.