Những nông trại nổi trên mặt nước đã giúp nông dân Bangladesh đối phó với ngập lụt ra sao?

Là một trong những quốc gia thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai, bão lụt, ngành nông nghiệp của Bangladesh đã phát triển những sáng kiến rất táo bạo và thông minh, nhằm ứng phó với thiên tai. Những nông trại nổi là một ví dụ, chúng đã giúp người nông dân Bangladesh thoát khỏi nguy cơ mất trắng mùa màng do ngập lụt.

Những nông trại nổi trên mặt nước đã giúp người dân Bangladesh đối phó với ngập lụt ra sao?

nông trại nổi

Những nông trại nổi trên mặt nước đã giúp người dân Bangladesh đối phó với ngập lụt ra sao?

CHIA SẺ