Nông dân Đồng Tháp cần thêm nhiều kiến thức về thu hoạch, sơ chế nông sản

Thống kê cho thấy tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch của người dân ĐB sông Cửu Long vẫn ở mức cao, đây được xem là một điểm nghẽn cần tháo dỡ hiện nay. Tuy nhiên, người nông dân lại đang thiếu hụt kiến thức về thu hoạch và sơ chế nông sản sau thu hoạch.

Nông dân Đồng Tháp cần kiến thức về thu hoạch, sơ chế nông sản


Nông dân Đồng Tháp cần kiến thức về thu hoạch