Nông dân Khánh Sơn vào vụ thu hoạch sầu riêng trong niềm vui được giá

Những ngày này, huyện miền núi Khánh Sơn (Khánh Hòa) đang bước vào thu hoạch sầu riêng chính vụ. Bà con nông dân đang rất phấn khởi bởi giá sầu riêng năm nay tăng hơn hẳn so với mọi năm.

Nông dân Khánh Sơn vào vụ thu hoạch sầu riêng trong niềm vui được giá

Nông dân Khánh Sơn vào vụ thu hoạch sầu riêng trong niềm vui được giá