Nông dân Lai Châu giảm gánh nặng đầu tư, tăng thu nhập nhờ chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp

Được hưởng lợi từ các chính sách ưu đãi hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, nông dân ở huyện biên giới Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã có điều kiện thay đổi phương thức sản xuất, giảm gánh nặng đầu tư và tăng thu nhập.

Video: Nông dân Lai Châu được hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ nông nghiệp.