Phó Chủ tịch TƯ Hội NDVN Bùi Thị Thơm: "Hoạt động sản xuất cần gắn với thông tin thị trường nông nghiệp"

Phát biểu tại Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hội Nông dân Việt Nam và Hiệp hội Thông tin, tư vấn kinh tế thương mại Việt Nam chiều qua, ngày 19/5/2022, bà Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam cho rằng: "Hoạt động sản xuất cần gắn với thông tin thị trường nông nghiệp".

Phó Chủ tịch TƯ Hội NDVN Bùi Thị Thơm: "Hoạt động sản xuất cần gắn với thông tin thị trường nông nghiệp"