Quá nhiều đơn vị xả thải, khó xác định nguyên nhân cá chết ở sông Bàu Giang

Đó là thông tin từ chính quyền huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, khi đánh giá về tình trạng cá, thủy sinh vật trên dòng sông Bàu Giang bị chết nhiều.

Quá nhiều đơn vị xả thải, khó xác định nguyên nhân cá chết ở sông Bàu Giang

Quá nhiều đơn vị xả thải, khó xác định nguyên nhân cá chết ở sông Bàu Giang