Bà Rịa - Vũng Tàu: Xử lý sự cố vỡ hồ chứa chất thải rộng 5.000m2 của doanh nghiệp

Ngày 29/10, Công an TX.Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đang phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường TX.Phú Mỹ để làm việc với Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất thương mại Đại Nam (nằm tại khu xử lý chất thải Tóc Tiên) về sự cố vỡ hồ chứa chất thải của công ty này.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Xử lý sự cố vỡ hồ chứa chất thải rộng 5.000m2 của doanh nghiệp