Quảng Trị trồng giống khoai lang KL20-209 trên đất cát ven biển mà mang lại năng suất bất ngờ

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị triển khai mô hình trồng khoai lang ruột vàng KL20-209 tại xã Vĩnh Thái (huyện Vĩnh Linh) và xã Triệu Vân (huyện Triệu Phong) nhằm chuyển đổi cây trồng, khai thác tiềm năng thế mạnh của vùng đất cát ven biển.

Quảng Trị trồng giống khoai lang KL20-209 trên đất cát ven biển cho hiệu quả tốt

Quảng Trị trồng giống khoai lang KL20-209 trên đất cát ven biển cho hiệu quả tốt