Quỹ PCTT Trung ương: Không để ai thiếu cơm lạt muối, màn trời chiếu đất trong thiên tai

Trong khuôn khổ sự kiện hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ngày ASEAN Quản lý thiên tai, Quỹ PCTT Trung ương chính thức ra mắt với “sứ mệnh”: Không để ai đói ăn, thiếu cơm lạt muối, màn trời chiếu đất trong thiên tai.

Quỹ PCTT Trung ương: Không để ai thiếu cơm lạt muối, màn trời chiếu đất trong thiên tai

Quỹ PCTT Trung ương: Không để ai thiếu cơm lạt muối, màn trời chiếu đất trong thiên tai