Quy trình thu hoạch gỗ và sản xuất hàng triệu tấn giấy trong nhà máy

Để có được những trang giấy trắng tinh phục vụ cho các công việc hàng ngày thì quy trình sản xuất là khâu quan trọng nhất. Mỗi loại giấy được sản xuất đều phải tuân theo quy trình cụ thể và cực kỳ chính xác.

Quy trình thu hoạch gỗ và sản xuất hàng triệu tấn giấy trong nhà máy