Quy trình thu hoạch và chế biến nước ép hành tây ở Nhật Bản

Thông qua quy trình xử lý, hành tây sẽ loại bỏ được mùi hăng và các độc chất, bên cạnh đó vẫn giữ được đầy đủ chất dinh dưỡng.

Video: Quy trình thu hoạch và chế biến nước ép hành tây ở Nhật Bản. Nguồn: Noal Farm