Quy trình thu hoạch và chế biến sò huyết đóng hộp trong nhà máy

Sò huyết là loại thân mềm hai mảnh, sống ở vùng trung triều ven biển và các đầm phá... ở độ sâu 1-2 mét so với mặt nước.

Quy trình thu hoạch và chế biến sò huyết đóng hộp trong nhà máy. Nguồn: Noal Farm