Sa Pa: Diễu hành tuyên truyền về phân loại rác thải tại nguồn nhân Ngày Môi trường thế giới

Sáng nay 5/6, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã tổ chức diễu hành tuyên truyền về phân loại rác thải tại nguồn, bảo vệ môi trường và thực hiện thu dọn vệ sinh, nhặt rác tại khu vực trung tâm của thị xã.

Sa Pa: Hưởng ứng "Ngày Môi trường Thế giới - Giải pháp cho ô nhiễm nhựa.

Ngày Môi trường Thế giới năm 2023 với chủ đề "Giải pháp cho ô nhiễm nhựa" nhằm truyền tải thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hưởng ứng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn.