Sản phẩm OCOP: Khẩu xén, khẩu chí chọp là thứ gì mà giúp cả xứ Mường đổi đời?

Khẩu xén, khẩu chí chọp là loại bánh truyền thống của dân tộc Thái trắng ở Tx. Mường Lay (Điện Biên), đây là 2 sản phẩm được UBND tỉnh Điện Biên chứng nhận sản phẩm đạt 3 sao trong Kết quả đánh giá và xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Điện Biên năm 2019.
Sản phẩm OCOP: Khẩu xén, khẩu chí chọp - bản sắc dân tộc xứ Mường

Sản phẩm OCOP: Khẩu xén, khẩu chí chọp - bản sắc dân tộc xứ Mường

Sản phẩm OCOP: Khẩu xén, khẩu chí chọp - bản sắc dân tộc xứ Mường - Ảnh 2.

Khẩu xén, khẩu chí chọp không chỉ là món ăn trong những ngày lễ Tết, mà dần dần đã trở thành hàng hóa trên thị trường. Chính quyền các cấp ở thị xã Mường Lay (Điện Biên) đã tích cực vào cuộc, thành lập các tổ hợp tác và xây dựng mô hình “Nhóm duy trì mô hình làm bánh khẩu xén” theo hình thức liên kết sản xuất, để gắn kết các hộ làm khẩu đơn lẻ vào hoạt động có tổ chức, góp phần tạo thêm nhiều việc làm, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân hậu tái định cư.

Sản phẩm OCOP: Khẩu xén, khẩu chí chọp - bản sắc dân tộc xứ Mường - Ảnh 3.

Tổ hợp tác làm bánh khẩu xén và khẩu chí chọp tại xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay (Điện Biên) hiện tại đã thu hút được hơn 10 gia đình tham gia làm việc theo nhóm liên kết; được chính quyền và nhiều tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội từ tỉnh đến cơ sở chủ động tìm thị trường tiêu thụ.

Sản phẩm OCOP: Khẩu xén, khẩu chí chọp - bản sắc dân tộc xứ Mường - Ảnh 4.

Chính quyền các cấp ở thị xã Mường Lay (Điện Biên) coi chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" là cơ hội để xác định được sản phẩm chủ lực của địa phương. Tiến tới đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, tiếp thị, giới thiệu sản phẩm thông qua các hội chợ thương mại trong và ngoài tỉnh, cũng như liên kết với các hệ thống siêu thị để tiêu thụ sản phẩm khẩu xén, khẩu chí chọp cho người dân. Hiện nay 2 sản phẩm này đã được công nhận là sản phẩm Ocop 3 sao của tỉnh.