Lúa gạo tắc đường, Bộ Công thương hỏa tốc kiến nghị Thủ tướng mở "luồng xanh" trên sông

Để đảm bảo tiêu thụ kịp thời thóc, gạo hàng hóa cho người nông dân, Bộ Công Thương vừa báo cáo Thủ tướng xem xét, giao các bộ ngành, địa phương liên quan triển khai một số nhóm giải pháp. Trong đó, nhóm giải pháp cấp bách là cần khẩn trương nghiên cứu, mở "luồng xanh" cho vận tải đường thủy.

Lúa gạo tắc đường, Bộ Công thương hỏa tốc kiến nghị Thủ tướng mở "luồng xanh" trên sông

Lúa gạo tắc đường, Bộ Công thương hỏa tốc kiến nghị Thủ tướng mở "luồng xanh" trên sông