Sơn La có 83 sản phẩm OCOP góp mặt tại Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam 2022

Tỉnh Sơn La sẽ có 83 sản phẩm OCOP có mặt tại Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Sơn La, với quy mô cả nước.

Sơn La có 83 sản phẩm OCOP góp mặt tại Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam 2022

Sơn La có 83 sản phẩm OCOP góp mặt tại Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam 2022