Sơn La phấn đấu có thêm 80 sản phẩm OCOP

Chiều 28/2, tỉnh Sơn La đã đánh giá, phân hạng và công nhận lại 12 sản phẩm OCOP; trong đó có 8 sản phẩm đạt OCOP 4 sao và 4 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao. Trong thời gian tới, tỉnh Sơn La sẽ phấn đấu công nhận thêm 80 sản phẩm, nâng tổng số sản phẩm OCOP của tỉnh lên hơn 200 sản phẩm.

Sơn La: Đánh giá, phân hạng và công nhận lại sản phẩm OCOP

Sơn La phấn đấu có thêm 80 sản phẩm OCOP

Trong 12 sản phẩm đánh giá lại đợt này, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Sơn La đánh giá đều đáp ứng tốt các điều kiện, tiêu chuẩn về đánh giá phân hạng lại sản phẩm OCOP. Bên cạnh đó, các chủ thể đã tập trung nâng cao về chất lượng, mẫu mã, bao bì sản phẩm. Đồng thời mở rộng được việc liên kết giữa người sản xuất, HTX, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Tỉnh Sơn La  đề nghị, sau khi được đánh giá phân hạng và công nhận lại, các chủ thể cần mở rộng quy mô sản xuất, áp dụng các quy trình chế biến, sản xuất tiên tiến trong sản xuất. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đặc biệt là áp dụng chuyển đổi trong khâu tiêu thụ sản phẩm. Trong thời gian tới, tỉnh Sơn La sẽ phấn đấu công nhận thêm 80 sản phẩm, nâng tổng số sản phẩm OCOP của tỉnh lên hơn 200 sản phẩm.