Sơn La: Trồng hoa không bán được, người dân chất đống bỏ đi

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhu cầu sử dụng các loại hoa tươi giảm mạnh, tác động trực tiếp tới người trồng hoa ở Sơn La. Hoa ngoài vườn đã đến kỳ thu hoạch, không có người mua, phải cắt bỏ, tồn đọng chất đống trong kho. Người trồng, kinh doanh hoa ở Chiềng Xôm, Sơn La đang thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Sơn La: Trồng hoa không bán được, người dân chất đống bỏ đi.