Tin liên quan

Clip: Điểm giống nhau bất ngờ liên quan đến sức mạnh vô song của Tôn Ngộ Không và Lã Bố

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Vì sao Lưu Bị nhất quyết không chọn Trương Phi làm thị vệ của riêng mình?

Clip: Hé lộ bí ẩn về 3 chiếc đao chuyên dùng để hành hình của Bao Thanh Thiên

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Không phải tiếng đàn, đâu là lý do thật sự khiến Tư Mã Ý rút quân trước “Không thành kế”?

Clip: Chiếc đồng hồ của vua Bảo Đại có gì đặc biệt mà giá tăng gấp 21 lần lên hơn 5 triệu USD?