Thái Nguyên: Mảnh đất Phúc Lương thoát nghèo bền vững nhờ nông lâm kết hợp

Phúc Lương là xã đặc biệt khó khăn của huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Với hơn 95% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số, tập quán sản xuất còn lạc hậu, manh mún cùng nguồn lực kinh tế, hạ tầng cơ sở thiếu thốn. Thế nhưng với quyết tâm xóa đói, giảm nghèo với nền móng là phát triển nông nghiệp kết hợp với lâm nghiệp.

Thái Nguyên: Mảnh đất Phúc Lương thoát nghèo bền vững nhờ Nông – Lâm kết hợp.