Thanh Hoá: Xã miền núi đẩy mạnh hiệu quả mô hình nuôi ong lấy mật

Là xã thuộc tuyến biên giới của huyện miền núi Thường Xuân (Thanh Hoá), Yên Nhân có tổng diện tích gần 20 nghìn ha đất tự nhiên, phần lớn là đất đồi rừng. Để phát huy tiềm năng, lợi thế của diện tích rừng trong phát triển kinh tế, mô hình nuôi ong lấy mật dưới tán rừng đang được đẩy mạnh trong những năm gần đây.

Thanh Hoá: Hiệu quả mô hình nuôi ong lấy mật