"Lúa ma" bùng phát ở Hà Nam, chính quyền vào cuộc như thế nào?

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thanh Liêm (tỉnh Hà Nam), toàn huyện có gần 13 hecta bị ảnh hưởng bởi "lúa ma" (hay còn gọi lúa dại) trên tổng số hơn 5.900 hecta trồng lúa với diện tích bị ảnh hưởng từ 30% - 50%. Cá biệt có những ruộng lúa mọc trên 60% lúa ma nên người dân đã bỏ hoang, không thu hoạch.

"Lúa ma" bùng phát ở Hà Nam, chính quyền vào cuộc như thế nào?