Thừa Thiên Huế: Hiệu quả kinh tế từ mô hình thâm canh giống lúa mới DT100, thị trường ưa chuộng đón nhận

Tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, giống lúa DT100 đã được thí điểm trong vụ lúa đông xuân vừa qua. Qua mô hình thâm canh cho thấy, giống lúa DT100 có tỷ lệ nảy mầm cao, nâng suất, chất lượng gạo và giá trị kinh tế cao, vượt trội hơn hẳn so với các giống lúa truyền thống tại địa phương, được thị trường ưa chuộng.

Thừa Thiên Huế: Hiệu quả kinh tế từ mô hình thâm canh giống lúa mới DT100, thị trường ưa chuộng đón nhận

Thừa Thiên Huế: Hiệu quả kinh tế từ mô hình thâm canh giống lúa mới DT100, thị trường ưa chuộng đón nhận