Trang trại nuôi và thu hoạch lông cáo công nghệ cao ở châu Âu

Cáo nói chung rất thận trọng trước sự hiện diện của con người và thường chỉ sống được 2-3 năm do bị săn bắn, nhưng khi nuôi nhốt chúng có thể sống tới 10 năm hoặc lâu hơn.

Trang trại nuôi và thu hoạch lông cáo công nghệ cao ở châu Âu. Nguồn: Noal Farm