Trồng rừng gắn với phát triển sinh kế, bà con huyện vùng biên Thanh Hoá thoát nghèo

Nhờ triển khai hiệu quả các giải pháp, chính sách hỗ trợ nên diện tích rừng luồng, vầu thâm canh trên địa bàn Thanh Hóa những năm gần đây tăng nhanh, góp phần giảm nghèo tại vùng biên.

Trồng rừng gắn với phát triển sinh kế, bà con huyện vùng biên Thanh Hoá thoát nghèo

Trồng rừng gắn với phát triển sinh kế, bà con huyện vùng biên Thanh Hoá thoát nghèo