[TRỰC TIẾP] Tọa đàm Báo chí phòng chống thiên tai - Báo chí vì cộng đồng

Nghề báo là một trong những nghề vất vả, nhọc nhằn, nhưng cũng rất vinh quang. Đặc biệt là những nhà báo tác nghiệp trong lĩnh vực thiên tai. Nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925–21/6/2022). Tổng cục Phòng chống thiên tai tổ chức chương trình toạ đàm “BÁO CHÍ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI - BÁO CHÍ VÌ CỘNG ĐỒNG”