Túi vật dụng thiết yếu khi đi sơ tán tránh bão Conson cần những gì?

Bão Conson đang tiến gần về khu vực miền Trung nước ta khiến cho nhiều tỉnh, thành phố phải lên phương án sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm. Hướng dẫn chuẩn bị túi vật dụng thiết yếu dưới đây sẽ giúp ích cho người dân khi đi sơ tán tránh bão.

Clip: Túi vật dụng thiết yếu khi đi sơ tán tránh bão Conson cần những gì?