Ủ cá thành phân bón, vườn cây trái của nữ nông dân ở Gia Lai sum suê, trĩu mọng

Ở vùng đất Tây Nguyên, việc sử dụng phân bón hữu cơ cho cây trồng đang trở thành quen thuộc hơn với người nông dân. Tại huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai), có một nữ nông dân đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào việc ủ phân bón hữu cơ từ cá để bón cho cây trồng, đem hiệu quả kinh tế cao.

Ủ cá thành phân bón, vườn cây trái của nữ nông dân ở Gia Lai sum suê, trĩu mọng.