Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: "Ứng phó hiệu quả với rủi ro khi thiên tai và dịch Covid-19 cùng xảy ra"

Ứng phó hiệu quả với rủi ro khi thiên tai và dịch Covid-19 cùng xảy ra là yêu cầu được Phó Thủ tướng Lê Văn Thành - Trưởng ban Ban chỉ đạo Quốc gia về PCTT đưa ra trong sự kiện hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai sáng nay.

Video: Ứng phó hiệu quả với rủi ro khi thiên tai và dịch Covid-19 cùng xảy ra