Video: Bất ngờ mô hình 'canh tác dọc' ở Pháp có thể đạt sản lượng đến 8 triệu cây trồng/năm

Không cần đất và không có ánh nắng mặt trời, trang trại này chỉ trồng cây trong những chồng hộp, sử dụng vòi phun nước rô bốt và đèn LED để giúp cây phát triển.

Video: Bất ngờ mô hình 'canh tác dọc' ở Pháp có thể đạt sản lượng đến 8 triệu cây trồng/năm