Video: Hiệu quả trồng rau gia vị trên đất Nam Đàn

Chi phí đầu tư thấp, thu hoạch quanh năm, trồng rau gia vị đã và đang phát huy hiệu quả quỹ đất nông nghiệp, giúp bà con nông dân Nam Đàn (Nghệ An) nâng cao thu nhập.

Nghệ An: Hiệu quả trồng rau gia vị trên đất Nam Đàn