Video: Mạnh dạn bỏ trồng mía, mì sang trồng mãng cầu, bà con Khánh Hòa thu hàng trăm triệu mỗi năm

Yếu tố quan trọng để cho mãng cầu đạt năng suất cao là các hộ nông dân phải biết chọn thời điểm cắt cành, tỉa nhánh và tự thụ phấn cho mãng cầu.

Video: Mạnh dạn bỏ trồng mía, mì sang trồng mãng cầu, bà con khánh hòa thu hàng trăm triệu mỗi năm