Video: Nghề "trồng đá" ở Nhật Bản hồi sinh, 10kg bán được gần 2 triệu đồng

Nhật Bản còn lại rất ít "nông dân trồng đá", tuy nhiên công việc của họ khá ổn định. Những người nông dân này thường xuyên cung cấp đá khối tự nhiên cho các cửa hàng đá bào cao cấp ở Tokyo.

Video: Nghề "trồng đá" ở Nhật Bản hồi sinh, 10kg bán được gần 2 triệu đồng. Nguồn: AFP