Video: Nông dân Quỳnh Lưu trồng cỏ nuôi thỏ New Zealand cho thu nhập cao

Với mô hình nuôi thỏ thương phẩm thành công, ông Nguyễn Văn Dũng (xóm 2, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) muốn giúp đỡ các hộ dân trên địa bàn nhân rộng mô hình, liên kết hỗ trợ nhau về đầu ra sản phẩm nhằm tạo sự chuyển đổi về cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao của địa phương.

Video: Nông dân Quỳnh Lưu trồng cỏ nuôi thỏ New Zealand cho thu nhập cao