Vòng đời và giá trị dinh dưỡng của ruồi lính đen như thế nào?

Nhắc tới những loại ruồi, muỗi hay các loại côn trùng khác, chúng ta thường biết tới với những tác hại của chúng đối với sức khỏe con người. Nhưng có một loại côn trùng lại có rất nhiều lợi ích với các loại động, thực vật và môi trường xung quanh con người đó là ruồi lính đen.

Vòng đời và giá trị dinh dưỡng của ruồi lính đen như thế nào?