Video: Quy trình thu hoạch và đóng gói mận Sumo khổng lồ ở Nhật Bản

Mận Sumo có kích thước to gấp đôi quả mận bình thường và vị rất ngọt. Một hộp 9 quả có giá lên đến 50 USD.

Video: Quy trình thu hoạch và đóng gói mận Sumo khổng lồ ở Nhật Bản. Nguồn: Noal Farm