Video: Tham quan ngôi đền 700 năm tuổi rực rỡ màu sắc ở Ấn Độ

Ngôi đền Sri Ranganathaswamy nằm ở miền nam Ấn Độ, đây là một trong những nơi thờ phụng lớn nhất của đạo Hindu. Ngôi đền thờ Thần Ranganatha của Ấn Độ giáo, một phiên bản "đặc biệt" của thần Vishnu.

Video: Tham quan ngôi đền 700 năm tuổi rực rỡ màu sắc ở Ấn Độ. Nguồn: Great Big Story