Sơn La: Sông Mã xóa hàng nghìn nhà tạm, giúp dân nghèo yên tâm về chỗ ở, vươn lên thoát nghèo

Nhằm thực hiện thắng lợi 03 Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025, huyện Sông Mã (Sơn La) huy động mọi nguồn lực tập trung triển khai và hoàn thành hỗ trợ xóa nhà tạm.

Huyện Sông Mã (Sơn La) huy động mọi nguồn lực hỗ trợ xóa nhà tạm

Huyện Sông Mã (Sơn La) hoàn thành chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm

Nhằm thực hiện thắng lợi 03 Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Sông Mã nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của BTV Huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sông Mã đã phối hợp với UBND huyện và các cấp, các ngành huy động mọi nguồn lực, tập trung triển khai và hoàn thành chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm cho 1.141 hộ nghèo trên địa bàn huyện. Đây cũng là thành tích quan trọng chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập huyện Sông Mã.

Sự ủng hộ từ đông đảo các tầng lớp nhân dân, nguồn tài trợ từ các cơ quan đơn vị và nguồn kinh phí hỗ trợ từ Chính phủ là cơ sở để thực hiện thắng lợi chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm trên địa bàn huyện Sông Mã (Sơn La). Góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân, hoàn thiện tiêu chí về nhà ở trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Qua đó thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng của dân tộc Việt Nam; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho đời sống nhân dân, chung tay xây dựng xã hội bình đẳng, tiến bộ, cùng phát triển.