Xuống ruộng xem người dân nói gì về hai giống lúa mới sinh trưởng khỏe, sản lượng cao

Với bà con nông dân tỉnh Hoà Bình, hai giống lúa mới được cung cấp về địa phương đang là một sự đột phá trong vụ mùa, với nhiều đặc tính vượt trội, hứa hẹn sẽ cho mùa màng bội thu.

Xuống ruộng xem người dân nói gì về hai giống lúa mới sinh trưởng khỏe, sản lượng cao

Xuống ruộng xem người dân nói gì về hai giống lúa mới sinh trưởng khỏe, sản lượng cao