Yên Bái: Nghề trồng dâu nuôi tằm giúp bà con vùng cao Trấn Yên thoát nghèo bền vững

Trấn Yên là huyện đầu tiên của tỉnh Yên Bái phát triển trồng dâu nuôi tằm, sau hơn 10 năm triển khai quy hoạch phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm, đến nay đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân trong huyện.
Yên Bái: Nghề trồng dâu nuôi tằm giúp bà con vùng cao Trấn Yên thoát nghèo bền vững
Nghề trồng dâu nuôi tằm giúp bà con vùng cao Trấn Yên thoát nghèo bền vững

Nông dân vùng cao Trấn Yên thoát nghèo bền vững nhờ nghề trồng dâu nuôi tằm

Yên Bái: Nghề trồng dâu nuôi tằm giúp bà con vùng cao Trấn Yên thoát nghèo bền vững