Tin liên quan

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023: Vừa vinh dự, vừa trăn trở làm thế nào để làm giàu cho quê hương

Cận cảnh buổi tổng duyệt Lễ tôn vinh 100 nông dân xuất sắc và 63 HTX Việt Nam tiêu biểu năm 2023

Nhìn lại chuỗi chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2023 qua loạt hình ảnh đáng nhớ