Anh nông dân 8x biến vườn tạp thành trang trại đa cây, thu lợi hàng trăm triệu mỗi tháng

Từ vùng đất khô cằn, sỏi đá, toàn cây tạp, anh Tiến đã cùng các nhân công cải tạo thành khu vườn đa cây với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”. Mô hình này giúp chàng nông dân 8x thu lời hàng trăm triệu mỗi tháng.

Anh nông dân 8x biến vườn tạp thành trang trại đa cây, thu lợi hàng trăm triệu mỗi tháng