Bắc Kạn: Hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong bối cảnh dịch bệnh

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng bị gián đoạn, việc tiêu thụ nông sản ở nhiều nơi gặp khó khăn, trước thực trạng này, nhiều địa phương đã có giải pháp linh hoạt để hỗ trợ người dân. Ghi nhận tại tỉnh Bắc Kạn.

Bắc Kạn: Hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong bối cảnh dịch bệnh

Bắc Kạn: Hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong bối cảnh dịch bệnh