Bão Kompasu giật cấp 12 đang tiến vào biển Đông, gây mưa to trong nhiều ngày tới

Mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa Đông Bắc và bão Kompasu đang biển Đông dẫn đến nguy cơ xảy ra tình huống bão chồng bão, lũ chồng lũ là rất cao.

Video: Bão số 7 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gây mưa, bão Kompasu đang dần tiến vào biển Đông